De markt?

De producten die het voorwerp uitmaken van deze studie zijn deze die door de concurrerende verzekeringsondernemingen worden aangeboden in het kader van pensioensparen. Indien meerdere producten worden aangeboden, wordt enkel rekening gehouden met het product dat in het loop van het betreffende jaar het beste rendement heeft genoten.

Bestudeerde jaartallen: 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017.

Aantal verzekeringsondernemingen (FV niet inbegrepen) waarmee werd vergeleken: 13 (2012), 14 (2013), 12 (2014), 15 (2015), 10 (2016) en 9 (2017).

Het gemiddeld rendement op de markt werd berekend en voor elk jaartal bestudeerd op basis van de som van de rendementen van toepassing op elk van de onderstaande producten. Bron: www.spaargids.be en de FIF van elk bestudeerd product.

Bron: www.spaargids.be en de FIF van elk bestudeerd product.

Vraag een simulatie

Toegepaste regels

Deze simulatie werd uitgevoerd op basis van een jaarlijkse betaling van €940, voor de volledige duur van het contract.

Er wordt geen rekening gehouden met de instapkosten. Indien beheerskosten worden toegepast, wordt rekening gehouden met het netto rendement (verminderd met de beheerskosten). Forfaitaire beheerskosten werden niet in de studie opgenomen.

Bovendien wordt geen rekening gehouden met de aard van het producttarief (de duur van de tariefwaarborg, waarborg van het kapitaal), maar enkel met het globaal rendement (gewaarborgde interestvoet + winstdeelname).

Een conjuncturele winstdeelname zal voor toepassing van deze vergelijking als een gewone winstdeelname worden beschouwd.

Vraag een simulatie

Vergelijking

  • In 2012 bedraagt het gemiddeld rendement op de markt 2,76% tegenover 3,30% bij FV (afwijking + 0,54%).
  • In 2013 bedraagt het gemiddeld rendement op de markt 2,73% tegenover 3,30% bij FV (afwijking: + 0,57%).
  • In 2014 bedraagt het gemiddeld rendement op de markt 2,51% tegenover 3,40% bij FV (afwijking + 0,89%).
  • In 2015 bedraagt het gemiddeld rendement op de markt 2,09% tegenover 3,00% bij FV (afwijking + 0,91%).
  • In 2016 bedraagt het gemiddeld rendement op de markt 1,92% tegenover 2,40% bij FV (afwijking + 0,48%).
  • In 2017 bedraagt het gemiddeld rendement op de markt 1,85% tegenover 2,30% bij FV (afwijking + 0,45%).

Voor deze 6 jaren, bedraagt het:

  • Gemiddeld rendement op de markt: 2,31%
  • Gemiddeld rendement bij Federale Verzekering: 2,95%
  • Afwijking: + 0,64%

Vraag een simulatie

Kies voor een hoger pensioen