Informatie inzake MiFID

Alvorens de spaar-en beleggingsproducten, die het voorwerp uitmaken van een commerciële actie of reclameactie, aan de klant worden aangeboden, zorgt Federale Verzekering ervoor dat deze producten overeenstemmen met de kennis, ervaring, financiële situatie en beleggingsdoelstellingen van de kandidaat-klant en dat deze beantwoorden aan zijn verlangens en behoeften. Federale Verzekering waakt erover dat alle documentatie met betrekking tot het voorgestelde product ter beschikking wordt gesteld.

Mér gedetailleerde informatie omtrent de MiFID-verplichtingen van Federale Verzekering is beschikbaar op de website www.federale.be onder de rubriek “uw bescherming als klant/ MiFID”. Deze informatie is ook beschikbaar op aanvraag via het gratis telefoonnummer 0800 14 200.

In het bijzonder betreft deze informatie: de beheerspolitiek inzake belangenvermenging, het vergoedingsbeleid, het privacybeleid en de toegepaste segmentatiecriteria inzake individuele levensverzekeringen.

Inlichtingen op deze mini-website

Alle pagina’s, cijfergegevens simulaties die u terugvindt op deze mini-website van Federale Verzekering zijn louter informatief. Deze mini-website bevat geen enkele offerte betreffende spaar-en beleggingsproducten.

De informatie en gegevens op deze mini-website zijn gebaseerd op de fiscale wetgeving van toepassing op 10 november 2015. Federale Verzekering kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige wijziging in deze wetgeving. De fiscale behandeling is afhankelijk van de persoonlijke situatie van elke belastingplichtige en kan veranderen.

De meegedeelde informatie en gegevens op deze website kunnen geenszins beschouwd worden als een fiscaal of ander advies met betrekking tot de aan-of verkoop van een spaar-of beleggingsproduct. De meegedeelde informatie heeft niet de bedoeling de kandidaat-klant aan te zetten tot het stellen van een bepaalde handeling. Ook de link naar sites die niet onder controle staan van Federale Verzekering zijn slechts bedoeld als een service naar de kandidaat-klant toe en impliceren geenszins een advies of reclame.

Federale Verzekering kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaakt wordt door het gebruik van deze mini-website, tenzij zware of opzettelijke fouten van harentwege kunnen aangetoond worden.

Voor het bekomen van een persoonlijke offerte, of voor alle andere gedetailleerde informatie over de spaar-en beleggingsproducten van Federale Verzekering, kan de kandidaat-klant contact nemen met de kantoren en adviseurs, of bellen naar het gratis telefoonnummer 0800 14 200.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later aangepast worden.

De toekenning van een fiscaal voordeel leidt tot een heffing op het kapitaal.

Aanvullende informatie in verband met de tarieven, het rendement en de winstdeelname

Een beschrijving van de spaar-en beleggingsproducten van Federale verzekering (tarieven, risico’s, modaliteiten, fiscaal regime en technische aspecten) zijn opgenomen in de financiële infofiche beschikbaar op de website www.federale.be onder de rubrieken “Particulieren/ uw aanvullend pensioen” of “Particulieren/ uw spaarformules” of op aanvraag via het gratis telefoonnummer 0800 14 200.

Indien er wordt verwezen naar het rendement, wordt verduidelijkt dat deze deels bestaat uit de winstdeelname die niet gewaarborgd is en kan schommelen doorheen de tijd in functie van de economische conjunctuur en de resultaten van de Federale Verzekering.

De regels omtrent de toekenning en verdeling van de winstdeelname zijn hernomen in de statuten van Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. Ze worden aangevuld met de specifieke bepalingen die hernomen worden in de algemene voorwaarden van het betreffende product.

De voormelde statuten en algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website www.federale.be onder de rubrieken “Wie zijn we?/ Structuur van de Groep (voor de statuten)” en “Premieberekening / Aanvraag offerte / Algemene voorwaarden”. Deze documenten kunnen eveneens worden opgevraagd.